Diplomatervezés / HÍREK

2020-01-27 11:15
DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE (Osztatlan, MSc, BSc)!
A 2019-2020/I. félév Diplomavédéseit 2020. január 29. és 31. között tartjuk meg, a csatolt beosztás szerint.
A Diplomavédések menete:
A Jelöltek a védés helyszínén (K211. sz. terem) fölsorakoznak a Bizottság előtt, reggel kilenc órakor. A védések az elnöki megynítóval kezdődnek.
A prezentációk várható időtartama mintegy 45 perc. A terv rövid, lényegre törő ismertetése után az opponenciát a Jegyző fölölvassa, majd a Jelölt válaszolhat az abban foglaltakra. Ezt követően a Bizottság kérdéseire válaszol, illetve reagál észrevételeire, kritikáira.
A védéseket követően a Bizottság zárt ülésen hozza meg döntését, amit a védés zárásakor ismertet a megjelentek előtt.
A védésekről Jegyzőkönyv készül.
Az első Jelölt a terveit az elnöki expozé előtt fölhelyezi a rendelkézésre álló paravánokra.
A sorban következő Jelölt az előtte zajló védés alatt a rendelkezésére álló tablókon előkészíti tablóit a védéséhez.
A védések nyilvánosak.
A sorrendet a csatolt táblázat tartalmazza!
Pontos megjelenést, és hatékony közreműködést várunk az érintettektől, a sikeres lebonyolítás érdekében.
Mindenkinek további zökkenőmentes felkészülést, és eredményes védést kívánunk!