TANSZÉK / HÍREK

2015-01-08 13:20

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék pályázatot hirdet nemzetközi workshopon való részvételre a graduális képzésben tanuló BME építészhallgatók számára az ELTE TTK valamint az Ain Shams University Cairo együttműködésével. A budapesti workshop és a luxori terepgyakorlat fő témája a „multilayered cultural landscape“ kutatása, azaz a vernakuláris és történeti építészet, valamint a táj aktív, máig ható kapcsolatának feltárása és elemzése. Fontos szellemi bázist jelent Hassan Fathy (1900-1989) egyiptomi építész öröksége, aki nemzetközileg is jegyzett modern építészeti életművét jelentős részben luxori munkásságának köszönheti.
A budapesti szakaszban (2015. február 5-15.) megismerkedünk a Közel-Kelettel, mint "helyszínnel", Fathy munkásságával, a kultúrtáji fogalomkörrel, illetve a geográfusok szerepével az elemzésekben. A luxori terepgyakorlat alatt (2015. március 5-17.) bejárjuk a tervezési helyszíneket Luxor West Bank-en, felméréseket végzünk, gyakorlatban kipróbáljuk a Fathy által felélesztett núbiai boltozástechnikákat, továbbá kisléptékű tervezési feladatokat oldunk meg. Budapesten és Kairóban a munkát „online“ folytatjuk, majd áprilisban prezentáljuk az eredményeket. Az együttműködést hosszútávon tervezzük, eredményeinket igyekszünk beilleszteni a közel-keleti kortárs építészeti gondolkodás szellemi vonulatába. Az egyiptomi workshopunk tapasztalatai várhatóan a különleges körülmények miatt modellértékű megoldásokat, felvetéseket eredményeznek, amely az egyetemi szintű oktatásnak és kutatásnak lételeme, ezért kínáljuk fel a hallgatók számára a részvétel lehetőségét.

A workshoppal kapcsolatban tájékoztatót tartunk 2015. január 12-én 16.00-kor a K.255 teremben
Jelentkezési határidő: 2015. január 16. 24.00
Keretszám: 9-12 fő
Költségek: utazás(ok), szállás és részben az ellátás (étkezés) fedezete szponzorációból rendelkezésre áll
Jelentkezés módja: kizárólag angol nyelven a mellékelt „application form“ kitöltésével, a motivációs levél („cover letter“) csatolásával, továbbá a megjelölt max. 4 oldalas portfolio összeállításával és beküldésével a megadott címekre
Eredmény közzététel: 2015. január 19. 10.00 (tanszéki honlapon)