BSC diplomatervezés 2. / HÍREK

2015-06-16 16:23
Az IPARTANSZÉK BSC2 Diplomabizottságát az előzetes tájékoztatásnak megfelelően e hét csütörtöki napjára, azaz június 18-ra hívtuk össze, reggel kilenc órára. A védés helyszíne a K344. számú terem. A védési nap beosztását a csatolt irat tartalmazza. Kérek minden érintettet diplomázó kollégát, hogy a meghirdetett kezdési időpontra pontosan jelenjen meg a Bizottság előtt! Rövid elnöki bevezető után indul a védések sora. A sorban az első jelölt szíveskedjék a tervlapjait a helyszínen található paravánokra előzetesen fölhelyezni, hogy az elnöki expozé után a védés azonnal elkezdődhessék. Ezalatt pedig a következő kolléga szíveskedjék ugyanígy előkészülni a védésére! A védési napot e forgatókönyv szerint kell lefolytatnunk, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. Ebben kérem a jelölt kollégák segítségét!