Diplomatervezés / HÍREK

2016-04-08 13:48
DIPLOMATERV ÉS BSC DIPLOMATERV 1 - TANSZÉKI VÁZLATTERVI BEMUTATÓ!

Az osztatlan képzés keretében a Diplomatervezés, és a BSC Diplomatervezés 1 című tárgyainkat fölvett hallgatóink tanszéki diploma vázlattervi bemutatóját a jövő hét keddi napján (2016.04.12.) tartjuk meg, reggel kilenc órai kezdettel, a tanszéki Könyvtár helyiségében. A hallgatók beosztását a csatolt melléklet tartalmazza. A prezentációra M1:200-as léptékű terveket várunk, a léptéknek megfelelő tartalommal, igényes grafikai kidolgozással, amelyekről a tervezés helyszíne, a választott feladat funkciója, helyszínrajzi-városszerkezeti kontextusa, az építészeti koncepció (funkcionális-alaprajzi kialakítás, metszeti rendszer, a homlokzatképzés és tömegalakítás kérdései, településképi illeszkedés, stb.) egyértelműen kiolvasható. Hiányos, vagy nem elégséges színvonalon kidolgozott terveket nem áll módunkban értékelni! A nagy létszám miatt az egyes tervek megtárgyalására tizenkét perc áll rendelkezésünkre, ezért minden érintettől tömör, jól átgondolt tervismertetőt várunk el, mintegy öt perc terjedelemben. A hallottakkal-látottakkal kapcsolatban megfogalmazandó kérdések-válaszok és kritikák időtartama  hat-hét perc lehet. Kérek minden érintettet, hogy a tervét a sorban előtte álló kolléga ismertetése alatt helyezze föl a paravánokra a helyszínen, a zökkenőmentes haladás érdekében.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánok!