Diplomatervezés / HÍREK

2016-06-20 10:43
A Diplomavédéseink napi beosztását a csatolt táblázat tartalmazza. A tárgyat a Tanszékünkön fölvett hallgatóink első védési napja e hét csütörtökjén lesz. Ezt a jövő héten további négy alkalom követi, hétfőtől csütörtökig. A Kivitel Tsz hallgatóinak védési napja e hét szerdáján lesz, beosztásukat a tanszékük tárgyfelelőse teszi közzé.
A védések a K344 teremben lesznek, és egységesen reggel kilenc órakor kezdődnek, amikor is a jelöltek fölsorakoznak a Bizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés, ami azt jelenti, hogy az illető ezt megelőzően föl kell, hogy helyezze a Diplomatervét a teremben található paravánokra. A következő jelölt az előző kolléga védése alatt előkészül, és a terveit a folyosón a fönnmaradó tartalék paravánokra fölhelyezi, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.
Mindenkinek tartalmas és eredményes felkészülést kívánunk!