Archívum (2012. július)

2012. 07. 11. 16:37 | Szabó Dávid @ Munkahelyek építészete 2
MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZET 2 - TÉMA ÉS HELYSZÍN ISMERTETÉS


A KURZUS FŐ CÉLKITŰZÉSEI

A tantárgy helye a képzési struktúrában.

A „Munkahelyek építészete 2” című tárgy az ötödik félév fő tervezési tárgya, ami különleges helyzetet és feladatot jelent az alapszakaszban: az ez ideig megszerzett építészeti - műszaki ismeretek összegzésének a lehetőségét a képzési idő felénél, a tervezési szigorlat és a szakirány választás előtti utolsó megmérettetésként. Ez a komplex kihívás mintegy előrevetíti a valódi, összetett építészeti gondolkodás igényét, amit e tárgy keretében – annak a képzési struktúrában elfoglalt stratégiai jelentősége révén - el is várunk a Hallgatótól, és fordítva: oktatóink a tárgy gyakorlati ismereteinek az elsajátítását ezen elv szem előtt tartásával segítik a közös munka során.

Tanszékünk profilja.

A fenti építészeti alapállás összhangban van Tanszékünk profiljával is: a tervezés során egyenlő súllyal képviselni egy épület létrehozásának esztétikai és műszaki összetevőit, egyetemünk patinás hagyományainak a jegyében.

Az alkalmazott cél- és eszközrendszer.

Célunk eléréséhez összehangolt, jól szervezett, nyomon követhető, átlátható és kiszámítható feladatokat kívánunk rendelni, amelyek léptékben, bonyolultsági fokban a hallgatóság korosztályának, tudás-szintjének megfelelnek, és szervesen illeszkednek egyetemi tanulmányaik struktúrájába.      

Egységes követelményrendszer, és egységes szempontrendszer szerinti értékelés.

Az átlátható és felmérhető, ezáltal tervezhető és magas színvonalon teljesíthető feladatok egyúttal jól összemérhető teljesítményeket is kell, hogy eredményezzenek. Így a hallhatói tervek - az igazságos és objektív elbírálásnak köszönhetően - reális, összemérhető, sorrendbe rendezhető munkák lesznek. Az érdemjegyek így a helyes önértékelés kialakítását is segítik, és az adott pillanatnak megfelelő tudásszint valós fölmérését is lehetővé teszik a Hallgató számára.

Készségfejlesztés és kommunikáció - a tervezői praxis metodikájának a jegyében.

A féléves munka során a fő hangsúly az egyéni teljesítményre, és az azt szolgáló személyes konzultációra helyeződik, de a Hallgató e tevékenységét a műtermi csapatmunka keretein belül kell, hogy kifejtse, a közösen létrehozott telepszerű beépítés nyújtotta alapokon építkezve tovább. A konzulens iránymutatása mellett dolgozó csapat tagjai egymás munkájára is figyelve tervezik meg a saját épületüket, ám az egyes tervfázisokat lezáró egyéni prezentációk sora a tanköri nyilvánosság előtt zajlik, ami a kommunikáció terén történő egyéni és csoportos tapasztalatszerzést is szolgálja. Műszaki ismereteik elmélyítésével párhuzamosan fejleszteni kívánjuk tehát a hallgatóság verbális és vizuális kommunikációs készségeit is. Mindezekkel a tervezőirodai gyakorlatot, mint a tervező építész mindennapjainak teret adó fórumot és az ott zajló kommunikáció (párbeszéd) médiáját szeretnénk a Hallgatóság számára testközelbe hozni.

Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum