Archívum (2015. január)

2015. 01. 21. 14:17 | Szűcs Gábor DLA @ ipartanszék
KOMPLEX JELENTKEZŐK FIGYELEM !
AZ IPAR TANSZÉKEN KOMPLEX TERVEZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK LISTÁJA A MELLÉKLETBEN MEGTEKINTHETŐ.
KÉRJÜK, HOGY A FELVÉTEL ELFOGADÁSÁRÓL MIELŐBB JELEZZENEK VISSZA !

EGYES KOMPLEX OKTATÓINKNÁL TOVÁBBI SZABAD HELYEKRE ELFOGADUNK JELENTKEZÉSEKET A MÁSODIK FORDULÓBAN. 
MINDEN FELVÉTELT NYERT HALLGATÓNKNAK GRATULÁLUNK !
2015. 01. 20. 13:20 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
TISZTELT DIPLOMÁZÓK! A CSATOLT IRATBAN KÖZZÉTESSZÜK A VÉDÉSEK BEOSZTÁSÁT. MINDENKINEK SIKERES FELKÉSZÜLÉST, ÉS EREDMÉNYES DIPLOMAVÉDÉST KÍVÁNUNK!
Csatolt fájlok:
diplomavédések_2015.01.23.-29..pdf (367 kB)
2015. 01. 19. 11:45 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
A ma esti kiállításmegnyitó kísérő kiadványa a mellékletből letölthető!


Csatolt fájlok:
itf_2_2014_avila_budapest.pdf (9911 kB)
2015. 01. 19. 11:29 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
EGYPT / luxor//thebes west bank /// multilayered cultural landscape in thebes "workshop" pályázat eredménye

A pályázatra 35 színvonalas pályázat érkezett be, amelyet ezúton is köszönünk. Az elbírálásnál a motivációs levelet, a portfoliot, a szakmai előéletet és több oktató véleményét vettük figyelembe, így alakult ki a szűkített kör. Hamarosan egy nyilatkozatot kapnak a "nyertesek", amely aláírásával véglegesedik a részvétel. A tartaléklistások még bekerülhetnek, amennyiben a folyamatban lévő pályázataink további forrást tesznek elérhetővé.
A további programjainkon is várunk ilyen sikeres pályázatokat!


2015. 01. 18. 10:28 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
BME GTK Műszak Menedzser hallgatók számára!

a 2015.01.13-i vizsga eredménye sajnálatos módon nem került be a neptun-ba, itt közlöm az eredményeket:

GCYZYD-3, ZH0PDP-1, XW5ZKR-4, GYQ3A0-3, C8ID2I-1, HP3H65-2, HD597G-2, AA2FK4-4, EGZGJV-1, AOR0OO-3, VTQS7L-2, HS43PR-2, ZT94U5-2, AOZJJZ-4, ZHFLDY-3, PR5TPF-3, UK2HMD-5, IOTA7W-3, N769EC-3, UO93F2-4
2015. 01. 14. 14:11 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
Csatolt fájlok:
KXX.jpg (1681 kB)
PFC.jpg (1501 kB)
2015. 01. 10. 13:52 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
Diplomatervezők figyelmébe! Közeleg a diplomatervek leadásának a határideje. Emlékeztetőül: ez az időpont 2015. január 19. hétfő déli tizenkét óra. Ismét felhívom az idén januárban védeni szándékozó hallgatókat, hogy sürgősen iratkozzanak föl a tanszéki könyvtárban kifüggesztett formalapra, mert a jövő hét elején véglegesítenünk kell a diplomavédések beosztását. A nyilvántartásunk szerint a védésre bocsátható hallgatóknak eddig mintegy a fele tette ezt meg - kérjük, a többiek is kövessék példájukat!
2015. 01. 08. 19:12 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
KKX (Kiskomplex) 2014 tavaszi félévre jelentkezők figyelmébe!

A tavasszal induló kiskomplex keresztfélévre január 23-ig fogadunk el hallgatói jelentkezéseket. A portfóliót (max. 5 MB) és a kitöltött jelentkezési lapot
(mellékelve) a választott konzulens megnevezésével a következő címre kérjük: ivan@epstudio.hu, vagy nagy.ivan@mail.bme.hu.

Sóskúti tervezési helyszínekkel (településközpont fejlesztése) fogunk foglalkozni, a budapesti agglomeráció urbanizációs folyamataira koncentráló félév keretében.
A tervezési feladatok nagyságrendje 6-800 m2 körüli lesz a telkek méretétől függően, a funkciók egyeztetése még folyamatban van.
Csatolt fájlok:
KKX_JL_2015.doc (57 kB)
2015. 01. 08. 13:20 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék pályázatot hirdet nemzetközi workshopon való részvételre a graduális képzésben tanuló BME építészhallgatók számára az ELTE TTK valamint az Ain Shams University Cairo együttműködésével. A budapesti workshop és a luxori terepgyakorlat fő témája a „multilayered cultural landscape“ kutatása, azaz a vernakuláris és történeti építészet, valamint a táj aktív, máig ható kapcsolatának feltárása és elemzése. Fontos szellemi bázist jelent Hassan Fathy (1900-1989) egyiptomi építész öröksége, aki nemzetközileg is jegyzett modern építészeti életművét jelentős részben luxori munkásságának köszönheti.
A budapesti szakaszban (2015. február 5-15.) megismerkedünk a Közel-Kelettel, mint "helyszínnel", Fathy munkásságával, a kultúrtáji fogalomkörrel, illetve a geográfusok szerepével az elemzésekben. A luxori terepgyakorlat alatt (2015. március 5-17.) bejárjuk a tervezési helyszíneket Luxor West Bank-en, felméréseket végzünk, gyakorlatban kipróbáljuk a Fathy által felélesztett núbiai boltozástechnikákat, továbbá kisléptékű tervezési feladatokat oldunk meg. Budapesten és Kairóban a munkát „online“ folytatjuk, majd áprilisban prezentáljuk az eredményeket. Az együttműködést hosszútávon tervezzük, eredményeinket igyekszünk beilleszteni a közel-keleti kortárs építészeti gondolkodás szellemi vonulatába. Az egyiptomi workshopunk tapasztalatai várhatóan a különleges körülmények miatt modellértékű megoldásokat, felvetéseket eredményeznek, amely az egyetemi szintű oktatásnak és kutatásnak lételeme, ezért kínáljuk fel a hallgatók számára a részvétel lehetőségét.

A workshoppal kapcsolatban tájékoztatót tartunk 2015. január 12-én 16.00-kor a K.255 teremben
Jelentkezési határidő: 2015. január 16. 24.00
Keretszám: 9-12 fő
Költségek: utazás(ok), szállás és részben az ellátás (étkezés) fedezete szponzorációból rendelkezésre áll
Jelentkezés módja: kizárólag angol nyelven a mellékelt „application form“ kitöltésével, a motivációs levél („cover letter“) csatolásával, továbbá a megjelölt max. 4 oldalas portfolio összeállításával és beküldésével a megadott címekre
Eredmény közzététel: 2015. január 19. 10.00 (tanszéki honlapon)

2015. 01. 08. 09:06 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
kultúrtáj projektek // cultural landscape projects

Az Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék széleskörű szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva számos hazai és nemzetközi projektet hozott létre, illetve kezdeményezett a közelmúltban. Ez az útkeresés nyilvánvalóan kapcsolatban áll a Tanszék azon törekvéseivel, hogy a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetre korszerű válaszokat adhasson, önálló karakterét megőrizve felkészült és friss legyen. Úgy tűnik, hogy három fő téma körül csoportosulnak elképzeléseink: a technológiaorientált tervezési programok egyfajta folytonosságot képeznek az ipari- és mezőgazdasági építészet egykoron létezett színvonalas és mai, sokszor high-tech világával. A korai modern építészet megismerése, tanulmányutak, TDK dolgozatok és doktori kutatások formájában történő feltárása egyetemes értéket képvisel. A kultúrtáj, mint nagyléptékű és gazdagon rétegzett egység vizsgálata igazi kihívást jelent tervezési és vizsgálati szempontból építészhallgatóinknak és oktatóinknak egyaránt.
A kultúrtáj témakörben folytatjuk a megkezdett és sikeres programjainkat, illetve új hazai és nemzetközi projekteket indítunk el. Az erdélyi „The Roman Limes as Cultural Landscape“ erasmus IP projektünket folytatjuk a jövőben. 2014 őszén egy nemzetközi együttműködés keretében Irak Kurdisztán területén kezdtünk meg izgalmas, progresszív helyszíni kutatást, erre alapozva hamarosan hallgatói pályázatokat hirdetünk. Rudabányán egy a Tanszék által is támogatott doktori iskolás kutatási feladat jutott el a kiviteli tervekig, így a megvalósulás küszöbére ért egy nagyléptékű kultúrtáji beavatkozás elképzelése. 2015 nyarán a Somlóhegy gazdagon rétegzett kultúrtáji adottságait kezdjük feltérképezni, elsősorban az építészeti beavatkozási lehetőségek feltárása céljából. A közeljövő ígéretes elképzelése a mezőhegyesi ménesbirtok hatalmas területének izgalmas, lényegi építészeti problémákat felvető kutatása.

Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum