Archívum (2016. június)

2016. 06. 27. 08:11 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
KOMPLEX 2016/17 őszi félév keresztfélévre jelentkezés továbbra is a NEPTUN-on keresztül tárgyfelvétellel és a komplex.ipar@gmail.com-ra elküldött jelentkezési lappal!
Csatolt fájlok:
iparkx_2016_17_1_jelentkezes.docx (13 kB)
2016. 06. 20. 10:43 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
A Diplomavédéseink napi beosztását a csatolt táblázat tartalmazza. A tárgyat a Tanszékünkön fölvett hallgatóink első védési napja e hét csütörtökjén lesz. Ezt a jövő héten további négy alkalom követi, hétfőtől csütörtökig. A Kivitel Tsz hallgatóinak védési napja e hét szerdáján lesz, beosztásukat a tanszékük tárgyfelelőse teszi közzé.
A védések a K344 teremben lesznek, és egységesen reggel kilenc órakor kezdődnek, amikor is a jelöltek fölsorakoznak a Bizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés, ami azt jelenti, hogy az illető ezt megelőzően föl kell, hogy helyezze a Diplomatervét a teremben található paravánokra. A következő jelölt az előző kolléga védése alatt előkészül, és a terveit a folyosón a fönnmaradó tartalék paravánokra fölhelyezi, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében.
Mindenkinek tartalmas és eredményes felkészülést kívánunk!
2016. 06. 20. 10:28 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 2.
Az idei BSC2 Diplomavédésekre a jövő héten szerdán, aza 06. 29-én, majd 06. 30-án kerítünk sort. Előbbi alkalommal szerepelnek a tárgyat tanszékünkön felvett hallgatók, a csatolt lista szerint. A Kivitel Tsz és a Rajzi Tsz hallgatóinak listáját a Kivitel Tsz teszi közzé.
A védések sorát reggel kilenc órai kezdettel indítjuk, folyamatosan. Egy tervre mintegy 30 perces időtartamot jegyzünk elő, ennél pontosabb beosztást nem adunk. Fontos, hogy a védések megkezdése előtt az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez az illető jelöltnek előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A következő jelölt az őt megelőző védés alatt helyezze föl a tartalék tablóra az anyagát, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében!
A záróvizsgák időpontja 2016.06.27. hétfő, illetve 06.28. kedden lesz, a védési napok szerinti elosztásban. Ennek menetrendjéről az érintett hallgatóknak a záróvizsgát lebonyolító Tanszéken kell érdeklődniük.
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
2016. 06. 15. 13:44 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 1.
JELENTKEZÉS A 2016-17. TANÉV I. FÉLÉVÉBEN INDULÓ BSC DIPLOMATERVEZÉS 1 TÁRGYRA!
Felhívjuk az érdeklődőket, hogy jelentkezési szándékukat regisztrálják a Tanszék előterében kifüggesztett listán. A jelentkezéshez az itt csatolt nyomtatvány letöltése is szükséges, amit kitöltve kérünk a Titkárságon leadni. Ugyancsak a jelentkezés része a portfólió, amelyet a tárgyfelelős e-mail címére kérünk elküldeni, a nevezett nyomtatványban közölt formátumban. A jelentkezéseket kérjük leadni legkésőbb június végéig. A felvételt nyert hallgatók listáját a honlapunkon tesszük közzé.
2016. 06. 15. 13:26 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
Karunk a mostani védési időszakban is meghirdeti az úgynevezett Műszaki Diplomabizottság előtti védés lehetőségét. Az erre vonatkozó felhívás a mellékletben olvasható, a jelentkezés feltételeivel együtt. Kérem az érdeklődő hallgatókat, hogy ebbéli szándékukat az építész konzulensükkel is beszéljék meg. Amennyiben úgy döntenek, hogy a Hallgató a jelentkezés kritériumainak megfelel, és ezzel élni is kívánnak, úgy erről haladéktalan tájékoztatást kérek, az adminisztratív zavarok elkerülése érdekében.
2016. 06. 13. 17:13 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék

2016. 06. 11. 15:19 | Nagy Iván DLA @ ipartanszék
TT3 és KKX jelentkezők figyelmébe

A 2016-os őszi félév keretében folytatjuk a budapesti agglomeráció feltérképezését.
Budaörs, Érd és Érdliget után a következő állomásunk Budakeszi, pontosabban a város központjának egy része lesz. 
Jelentkezni a tanszéken kifüggesztett lapokon, illetve az ivan@epstudio.hu (TT3) és a szucsgbr@gmail.com (KKX) email címeken lehet.
A tervezési feladatok mindegyike 800-1000 m2 körüli kisebb középület, a munka 5-6 fős hallgatói csoportokban közös beépítési tervvel kezdődik majd.

Kérünk mindenkit, hogy a jelentkezés során legalább két konzulenst nevezzem meg, a csatolt portfólió mérete pedig ne haladja meg a 10 MB méretet.
A TT1 tárgyat a tanszéken teljesítőknek nem kell portfóliót csatolniuk.

2016. 06. 09. 20:59 | Szabó Dávid @ Kortárs építészműhelyek 1.
KÉM - ÉRTÉKELÉS

             

A
KORTÁRS ÉPÍTÉSZMŰHELYEK 1. tárgy félév végi zárására 71 db magyar
és 36 db angol nyelvű dolgozat érkezett. A dolgozatok értékelése az alábbi
fájlban található.

Arra kérek Mindenkit, hogy a kiírás szerint vegyen fel egy tetszőleges
vizsgaalkalmat, hogy be tudjuk írni a jegyeket (a vizsgán nem kell megjelenni).
Csatolt fájlok:
KÉM 2016 értékelés.pdf (57 kB)
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum