Archívum (2017. január)

2017. 01. 30. 10:59 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 1.
A BSc Diplomatervezés 1 c. tárgyunkra a múlt hét végéig leadott előzetes jelentkezéseket elfogadtuk. A konzulensek személyét - a leadott preferenciákra is figyelemmel - az oktatói terhelések végleges alakulásától tesszük függővé. A félévindító megbeszélést az első órarendi órán tartjuk (2017.02.06. 12.15-), a tanszéki Könyvtár helyiségében.
2017. 01. 26. 21:19 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék


tanszéki kutatás - új választható tantárgy indul ///// részletes tematika a mellékletben
a 2016-2017 tavaszi félévben az alábbi kutatási lehetőségeket kínáljuk:

2017 februári és márciusi egyiptomi terepmunka és kutatás-feldolgozás / jelentkezés lezárult
2017 nyári terepmunka /erdély, szíria, etc. / előkészítés, kutatás / jelentkezés nyitva

a tantárgy előadási és konzultációs időpontjai keddenként 16.15-17.45, utána /nem kötelező, de ajánlott/ 18.00-19.45 intenzív arab nyelvi kurzus
jelentkezni a neptunban kell, továbbá rövid motivációs levéllel/portfolioval a limes.orientalis@gmail.com-on, ugyanitt lehet kérdéseket is feltenni

2017. 01. 26. 19:27 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//KOMPLEX//2015/2016 tavaszi félév jelentkezés

jelentkezni a mellékelt felhívásban foglaltak szerint lehet!

FIGYELEM!
a PÓTjelentkezési határidő 2017. január 23. 12.00, döntés január 25. 12.00!


komplex 2-re külön nem kell jelentkezni, elég a neptunban felvenni a tantárgyat!
2017. 01. 23. 15:41 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 1.
A BSc Diplomatervezés 1 c. tárgyunkra jelentkező hallgatók regisztrálására szolgáló űrlapot a mai napon kifüggesztettük a Tanszék előtérben. Az érintettek a jelentkezéshez küldjék el pdf. formátumban a portfóliójukat a tárgyfelelős e-mail címére, a választott konzulens megnevezésével. E bejelentkező levélben kérjük fölsorolni az eddigi tervezési tárgyakból elért eredményeket is! A felvételről a regisztrációs hét kezdetéig döntés születik.
2017. 01. 23. 12:54 | Vasáros Zsolt DLA @ ipartanszék
KOMPLEX FELVÉTELI///KOMPLEX FELVÉTELI///KOMPLEX FELVÉTELI///KOMPLEX FELVÉTELI///KOMPLEX FELVÉTELI///KOMPLEX FELVÉTELI

kedves felvételizők,
a mellékelt táblázat tartalmazza az első körben felvett hallgatókat - zöld cella jelöli, hogy ki kihez nyert felvételt. akik még nincsenek megjelölve, egy tanszéken belüli második körben, várhatóan ma-holnap még felvételre kerülhetnek.
Csatolt fájlok:
kx_2016_17_2_felvettek_final.xlsx (10 kB)
2017. 01. 20. 13:52 | Szécsi Zoltán DLA @ Diplomatervezés
AZ OSZTATLAN ÉS MSC KÉPZÉSEINK DIPOLMATERVEZŐ HALLGATÓINAK A FIGYELMÉBE!
Diplomavédéseinket a jövő hét szerda-péntek (01.25-27.) közötti időtartamban tartjuk meg. A napi beosztást a csatolt táblázat tartalmazza.  A Kivitel Tsz hallgatóinak védési napja ugyancsak a jövő héten, a hétfői napon lesz. Beosztásukat a Tanszékük tárgyfelelőse teszi közzé.
A védések a K211 teremben lesznek, és egységesen reggel kilenc órakor kezdődnek, amikor is a jelöltek fölsorakoznak a Bizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés, amihez az illető jelöltnek ezt megelőzően föl kell helyeznie a Diplomatervét a teremben található paravánokra. A következő jelölt az előző kolléga védése alatt előkészül, és a terveit a folyosón a fönnmaradó tartalék paravánokra fölhelyezi, a zökkenőmentes lebonyolítás érdekében. A Diplomatervek megvédésére átlagosan mintegy 35-40 perc áll a Bizottság és a Jelölt rendelkezésére.
Mindenkinek tartalmas és eredményes felkészülést kívánunk!
2017. 01. 20. 13:37 | Szécsi Zoltán DLA @ BSC diplomatervezés 2.
A BSc2 KÉPZÉSÜNK DIPLOMATERVEZŐ HALLGATÓINAK A FIGYELMÉBE!
Az idei BSc2 Diplomavédésekre a jövő héten csütörtöki (01.26.) és pénteki napján (01.27.) kerítünk sort, amelyeken az eredményes Záróvizsgát letett hallgatóink a csatolt lista szerinti megosztásban vesznek majd részt. A Diplomavédések pontos menetrendjét a Város Tsz teszi közzé.
A védések reggel kilenc órakor kezdődnek, helyszínük a Város Tsz. Könyvtára lesz (K293). Egy terv ismertetésére és megvitatására mintegy 25-30 perces időtartam áll a Hallgató és a Bizottság rendelkezésére.Fontos, hogy a védések megkezdése előtt, tehát reggel kilenc órakor az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez a védési nap első jelöltjének előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az éppen aktuális jelölt védése alatt a következő szereplő helyezze föl a tartalék tablókra a tervét!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Csatolt fájlok:
BSc2 védések_2017.01.26-27.pdf (150 kB)
2017. 01. 16. 08:38 | Titkárság @ ipartanszék

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT!

Demonstrátori pályázat a 2016/2017 tanév tavaszi félévére

Az Építészmérnöki Kar dékánja demonstrátori pályázatot hirdet a kar tanszékein demonstrátori feladatkör betöltésére.
A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. paragrafusának 5. pontja rögzíti.
A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg.
A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. paragrafusa szabályozza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 23. (hétfő), helye: megpályázni kívánt tanszék. A pályázatokon kérjük feltűntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot


2017.01.13.

    Molnár Csaba DLA
            Dékán
2017. 01. 15. 19:16 | Szabó Dávid @ Munkahelyek építészete 2
MUNKAHELYEK ÉPÍTÉSZETE 2 - EQUITONE HALLGATÓI PÁLYÁZAT 2016

Szloboda Gergő előző évben, Munkahelyek Építészet 2 tárgy keretében készített terve
az EQUITONE hallgatói pályázatán III. díjban részesült. A tervhez és a díjhoz gratulálunk!

 
Csatolt fájlok:
oklevél.pdf (1134 kB)
tabló.pdf (1341 kB)
Újabb hírek
Régebbi hírek

Archívum