Projektjeink / Mezőhegyes

2016-ban a kari TDK konferencián Kultúrtáj - ember a tájban - élőépítészeti szekcióban négy terv is született a mezőhegyesi bolondtornyok által inspirálva:


pályázat címe: SZÖVET

szerzők: Maklári Lili, Lukács Anna, Tóth Annamária

konzulensek: Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA

A terv a szekció 1. díját kapta!


pályázat címe: ELJÖVENDŐ RÉGMÚLT 

szerzők: Erhard Panna Sára, Pénzes Ábel, Kiss Dávid

konzulensek: Terbe Rita, Vasáros Zsolt DLA, Bartók István DLA

A terv a szekció 2. díját, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet-HK Prezentációs különdíját kapta meg!


pályázat címe: DOLGOSTORNYOK

szerző: Galántai Gergely

konzulensek: Helfrich Szabolcs DLA

A terv a szekció 3. díját kapta!


pályázat címe: REJTETT IRÁNYOK

szerzők: Bakó Bettina, Novák SÁndor

konzulensek: Gaul Cicelle DLA, Weiszkopf András-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEZŐHEGYES

Ménesbirtok mint világörökség

/megismerés//felmérés///tervezés////beavatkozás?

nagyléptékű kultúrtáji értékmentés -

értékleltár a világörökségi cím elnyerésének alátámasztásához

Mezőhegyes várományos az UNESCO világörökségi listáján. A várost híres lófajtáin túl egyedüli különleges szerkezete és épületegyüttesei teszik figyelemre méltóvá, amelyek közül 53(!) épület műmléki védelem alatt áll, ez páratlan együttest jelent a széttagoltság és a nagy kiterjedés ellenére is. A terület kimagaslóan jó természeti adottsága, zsíros földje miatt mindig is lakott volt, a település fellendülése mégis 1785-ben kezdődött, amikor II. József itt alapította meg a Császári és Királyi Ménesintézetet, amely 6 hónap alatt épült fel. Fejlődése feltartóztathatatlan volt. 1876-tól a világ vezető mezőgazdasági nagyüzemei közé tartozott saját kisvasúthálózattal, iskolákkal, óvodával, kórházakkal, szeszfőzdékkel, malmokkal, péküzemmel, vágóhíddal, cukorgyárral, stb. A ménesbirtok eredetileg 8 később 9 kerületből állt, amelyeken belül majorokba szerveződve folyt a gazdálkodás. Az egyedi épületállományt és településszerkezetet, a nagykiterjedésű páratlan kultúrtáji együttest a gazdaság átalakulásából kifolyólag mára a megsemmisülés veszélye fenyegeti.

 

A tábor 2015-ös időtartama alatt 3 oktató és 5 építészhallgató közösen járta végig, vette leltárba és dokumentálta a még meglévő épületállományt. Feltérképezte a még felismerhető településszerkezeti elemeket, kutatásokat végzett a ménesbirtok tervtárában, mindezzel a jelenlegi állapotot rögzítve előkészítette és elősegítette egy jövőbeli értékmentési stratégia megfogalmazását. Célunk a különös kultúrtáj értékeinek feltárása, rögzítése, meglévő és gyarapodó adatbázisunk feldolgozása és közreadása.

Az őszi félév során a felmérési anyagot dokumentáljuk, katalógusba szerkesztjük, ezzel is támogatjuk a hallgatók ismerkedését a szakma kihívásaival, gyakorlatával, valamint elősegítjük a téma köztudatba kerülését, a ménesbirtok egyedülálló együttesének túlélési esélyeit az utókor számára.


       


2015 Július 24-26. 1. Felmérőtábor 

 

Résztvevő hallgatók: 

Bokor Erzsébet 

Dombrovszky Zsófia 

Herczku Róbert 
Nóvé Valéria 

Vági Péter 

oktatók:
Bartók István

Gaul Cicelle
Szabolcs Helfrich

 

Az előkészítési munkák során arra a következtetésre jutottunk, hogy első lépésként egy aktuális épületleltárat kell készítenünk a további feladatok

meghatározásához. Ennél is leginkább a majorok területére koncentráltunk, mivel a városközpont épületállománya ezekhez képest jól dokumentált.

A három napos intenzív tábor alatt:

Az őszi félév során, az Ipari épületek kutatása és felmérése című tantárgy keretein belül tervezzük az összegyűjtött anyag feldolgozását, kiértékelését,

jövőbeni célok, kutatási feladatok megfogalmazását.

 

Köszönjük a támogató segítséget és a vendéglátást Mezőhegyes polgármesterének Mitykó Zsoltnak és kollégáinak, első sorban Perlaki Editnek, valamint
Pap István Tibornak, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. ügyvezetőjének és Tátrai Györgynek a Ménesbirtok Zrt.- Létesítménygazdálkodási Kft. igazgatójának,
hogy lehetővé tették számunkra a kutatást, továbbá Hollós Laci bácsinak és Csanádi Pista bácsinak a személyes élmények és ismeretek megosztását!
Bízunk a folytatásban!


Felelős: Dobai János DLA, Bartók István DLAA város vezetésével bontakozó hosszútávú együttműködés keretében indítjuk mezőhegyesi projektünket.

A munka három részből áll:
1. Nyári felmérőtábor: melyben Mezőhegyes város mezőgazdasági műemlék épületeinek felmérését és dokumentálását végezzük el.
2. Tudományos munka: A felmérés során előállított dokumentumok mellé TDK-s, doktori munkák állítása, a különleges értékkel bíró városszerkezet, nagygazdaság, épületállomány megismertetéséhez.
3. Hallgatói munkák készítése folyamatosan: féléves tervek, komplex és diplomamunkák a korábban dokumentált épületállomány hasznosításának lehetőségeiről.

A cél tehát a különleges, de a pusztulás veszélyének kitett épületegyüttes, kultúr- és gazdaságtörténeti érték szakmai munkával történő "társadalmasítása".

Bővebben:
Mezőhegyes város honlapja
Mezőhegyes Wiki
Mezőhegyes Ménesbirtok