Projektjeink / Irak-Kurdisztán


QALAT DWIN_QALAT DIRI_KHAN JIN

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke 2014 őszén a MOL-Csoport támogatásával helyszíni kutatásokba kezdett az Irak Kurdisztán régióban. 2013. decemberében a Salahaddin University-Erbil a PPKE-vel és BME-vel írt alá együttműködési megállapodást, ennek keretében kerültek előtérbe a közös kutatási projektek. A helyszíni kutatásokat Dwin várában és környékén a PPKE Régészeti Tanszékének vezetője, Dr. Major Balázs irányítja. Tanszékünk, továbbá a szükséges technológiai- és szakmai hátteret biztosító szervezetek partnerként vesznek részt mind a helyszíni kutatásban, mind pedig a feldolgozásban. 2014-ben Vasáros Zsolt DLA egyetemi docens és Sági Gergely építészhallgató képviselték a Tanszéket.

Feladatunk elsősorban a rendkívül gazdag kulturális örökség dokumentálásán túl annak kortárs, korszerű megjelenítésének, bemutatásának koncipiálása. A „szükséges és elégséges“ építészeti beavatkozásokat vizsgáljuk, az alapszükségletek kérdése ebben a környezetben igen sokrétű jelentéstartalommal bír. A közelmúlt sikeresen zárult - és remélhetőleg folytatódó - erdélyi Erasmus IP projektünk (Roman Limes as Cultural Landscape) rávilágított a kultúrtáji sajátosságok kérdéseire és a kortárs beavatkozások fontosságára. Az iraki projekt kapcsán az építészeti alapvetések sokkal gazdagabb, sűrűbb, extrémebb körülmények között modellezhetők, ez így egyetemi szintű kutatási és tervezési feladatokat jelent mind oktatói, mind pedig hallgatói szempontból.

Úgy véljük, hogy az együttműködés a jövőben több hallgatónk számára is lehetőséget biztosít akár a helyszíni munkában, akár a feldolgozásban való részvételre. A helyszínekre hallgatói tervpályázatot írunk ki, illetve 2015 őszén várhatóan folytatjuk a terepmunkát.

 

Kapcsolódó linkek:

http://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/kozlemenyek/2463-regeszeti-kutatasokat-tamogat-a-mol-csoport-irak-kurdisztan-regioban
https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/tortenettudomanyi-intezet/regeszeti-tanszek/hirek/regeszeti-kutatasi-koncesszio