Tantárgyak / MÁS/KÉPPEN - Alternatív építészeti megközelítések

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPQ803
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 3
Heti óraszám: 2
Tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA
Oktatók: Fábián Gábor DLA
Horváth-Farkas Zsófia
Tárgyleírás:

A tantárgy célja az építészeti főáramlataitól, tendenciáitól eltérő, elsősorban környezettudatos szemléletek, irányzatok bemutatása és elméleti megközelítése. A tananyag részét képezi többek között a meglévő épületek hasznosításának kérdésköre, az alacsony költségvetésű beavatkozások, a low-tech szemlélet, a körforgásos gazdaság, valamint a hulladék újrahasznosítás építészeti relevanciája. A félév során az egyes témakörökhöz tartozó előadásokon, panelbeszélgetéseken keresztül ismerhetők meg a fenti felvetések aktualitásai. A félév zárásaként az egyes témakörökön belül a hallgatók 2-3 fős csoportokba szerveződve, konzulensi segítséggel kutatást folytatnak és ismertetnek egy-egy releváns projektet rövid esszé és prezentáció formájában.

A kurzus célkitűzése továbbá, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként támogassa a specializáción folyó munkát, és az Exploratív Építészeti Tanszék Alternatív Építészet Stúdiójának ezirányú, az oktatásban és kutatásban testet öltő tevékenységét.

 

Letöltések:
Ütemterv:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Újabb hírek
Régebbi hírek