Tantárgyak / MÁS/HOGYAN - Építészeti határterületek tervezési gyakorlata

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPQ702
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 3
Heti óraszám:
Tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA
Oktatók: Fábián Gábor DLA
Horváth-Farkas Zsófia
Tárgyleírás:

A kurzus célja a megszokottól eltérő építészeti módszerek megismerése, gyakorlati megközelítése. Projekten keresztül vizsgálja a kísérleti gondolkodásmódot igénylő építészeti attitűdöt. A félév során az évente változó tematika mellett olyan problémákra keresünk választ, amely a hagyományos építészeti gyakorlattól eltérő megközelítéseket kíván. Célunk, hogy az egyes felvetésekhez az aktuálisan szükséges társdiszciplína szakértőit is bevonjuk a munkába, ezzel is erősítve a különböző területek gyakorlati együttműködését, az építészet szükségszerűen interdiszciplináris megközelítését. A változó felvetések tükrében a hallgatóktól is az adott féléves tematika szellemiségéhez leginkább adekvát válaszokat várjuk. 

Mi lesz a házból, ha a megszokás szerint falakkal és födémekkel elválasztott belső funkcióit az eddigi szabályokat felrúgva, egy térben összeolvasztjuk? Hogyan változik meg az építészet egy olyan radikális tér-sűrítéssel, mely a használat hatékonyságát helyezi előtérbe? Ezekre a kérdésekre keressük a még nem ismert választ, egy műhelymunkára épülő adok-kapok tantárgyban.


Letöltések:
Ütemterv:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Újabb hírek
Régebbi hírek