Courses / Kiskomplex

Course data
Code: BMEEPIPS711
Course requirements:
Final requirements:
Credits: 6
Time: 6
Coursemaster: Szűcs Gábor DLA
Instructors: Fábián Gábor DLA
Szűcs Gábor DLA
Árva József DLA
Description:

BME IPARTANSZÉK / Kiskomplex - 2020 ősz Budapest, XV. - Szilas-zöldfolyam / 2.0


A tárgy keretein belül a 2020-as év őszi feladatainak helyszíne Budapest, pontosabban a XV. kerület lesz. A félév során vizsgáljuk a barna mezős ipari területek, illetve problémás vonalszerű létesítmények építészeti kérdéseit, az újrahasznosítás, átépítés és "gyógyítás" (reclaim) lehetőségeit. A konkrét feladatok különbözőek lesznek az eltérő szituációknak és építési helyeknek megfelelően. Ezek részletes kidolgozása a félév elején fejeződik be, de egytől-egyig a közepes bonyolultságú, általában multifunkcionális és mindenképpen öko- és energiatudatos épületekről lesz szó, amelyek illeszkednek a Szilas-patak rákospalotai, a Liva-malom és Károlyi Sándor út (volt Növényolajgyár) közötti szakaszának rehabilitációjához. A leendő kerékpárutat kiszolgáló infrastruktúrától az ipar / mezőgazdaság 4.0 körébe tartozó biokertészetig terjed majd a skála, közösségi tér, vagy aquapónia egyaránt szerepel a listán.

A különböző telkekre kerülő egységek a hallgatók által összeállított programoknak megfelelően eltérhetnek egymástól, a funkcionális programok módosíthatók és kombinálhatók. A meglévő összetett környezet analizálása, az összefüggések megértése kiemelten fontos része a feladatnak. A tervezendő épületek alapterülete nagyságrendileg nettó 800 m2 körüli. A félév a témát részletesebben ismertető előadással és a tervezési helyszínek ismertetésével indul.

Koncepcióterv (vetített prezentáció):

- Beépítési terv 1:1000-es léptékben (helyszíni adottságok elemzésével, lehet csapatmunka is),

- A választott témában hasonló jellegű, példaértékű megépült épület(ek) bemutatása, dokumentálása 3-4 A4-es oldal terjedelemben (külföldi példa is lehet),

- A tervezési program kidolgozása, működésének bemutatása,

- Tömegmodell, vázlat a koncepcióra (beépítés, funkcióséma legalább 1:500-as léptékben).

Vázlatterv (vetített prezentáció):

Ez a tervezési fázis már egyéni munka, a tervezett épület tér- és tömeg formálásának, környezethez való viszonyulásának, ezzel szoros összefüggésben belső funkcionális kapcsolatok kialakításáról szól.

- helyszínrajz M=1:500, 1000,

- alaprajzok, metszetek, homlokzatok M=1:200,

- tömegvázlatok, krokik, tömegmodell választott léptékben.

Vázlatterv II:

Beadandó munkarészek tekintetében ugyanaz, mint az első vázlatterv, csak azoknak kötelező, akiknek az első vázlatterve nem sikeres.

Féléves terv (vetített prezentáció):

A félév végén M=1:100-as léptékű, részletesen kidolgozott tervet kell benyújtani az alábbi tartalommal (egyszerűsített építési engedélyezési terv):

- Helyszínrajz M=1:200, 500-as léptékben a környezeti elemek (épületek, kert, utak, bejáratok) feltüntetésével és rövid műleírással (eszmei alapvetés, funkcionális rend, anyaghasználat).

- Minden eltérő alaprajz helyiségpecsétekkel, legalább két metszet a szerkezeti dimenziók helyes ábrázolásával, valamennyi homlokzat a jellemző anyagok, burkolatok jelölésével. Távlati kép (képek) a környezet feltüntetésével, utcakép vagy fotómontázs. Lépték: 1:100 (kivételes esetben 1:200)

- Makett legalább M= 1:333-as vagy 400-as léptékben (távoktatás esetén nem elvárás)

 

Formai előírások:

A rajzos munkarészeket hagyományos kézi vagy gépi, azon belül tetszőleges technikával lehet megrajzolni, méret, tervpecsét a tanszék által félév közben megadott minta szerint. A részletes rajzi dokumentáció mellett a tervet össze kell foglalni egy álló 59.4 x 178.2 cm-es tablóra is. A beadás a tanszéki tárhelyre feltöltéssel teljesül a prezentáció nem kötelező, de kiemelten ajánlott. Fontos az egyértelmű érthetőség, korrekt műszaki ábrázolás. A félév végi maketteket megfelelő méretű dobozban kell beadni (ha a járványügyi korlátozások engedik). Az egyes tervrajzokra, továbbá borítókra, illetve a makettre és dobozára a terv címét és a szerző nevét, valamint email címét rá kell írni.

Szakági követelmények, szakági konzultációk:

A Kiskomplex tárgy keretében a tervezett létesítmények szakági tervezésének alapjaival is megismerkedünk.A hallgatók a szaktanszékek által kijelölt konzulensek segítségével és iránymutatásával készítik el a tervezési feladathoz szükséges szakági munkarészeket, a szaktanszékek által előírt formátumban és ütemezés szerint.Erről részletes információk a szaktanszékek honlapján érhető el.

Budapest, 2020. szeptember

 

Szűcs Gábor DLA                                Nagy Iván DLA                         Vasáros Zsolt DLA

egyetemi docens                                 egyetemi docens                      egyetemi tanár

tárgyfelelős                                                                                        tanszékvezető

 


Schedule:
1.2020.09.10. csütörtök 14.15-20.00  Előadás, tervezési helyszín, tervezési programok ismertetése, 
   
2.2020.09.17. csütörtök 14.15-20.00  Helyszín elemzése, koncepcióterv készítése, konzultáció 
   
3.2020.09.24 csütörtök 14.15-20.00  Koncepcióterv készítése, konzultáció 
   
4.2020.10.01 csütörtök 14.15-20.00   Koncepcióterv beadása, (feltöltése), prezentáció 
   
5.2020.10.08 csütörtök 14.15-20.00   Vázlatterv készítése, konzultáció 
   
6. 2020.10.15. csütörtök 14.15-20.00  Vázlatterv készítése, konzultáció 
   
7.2020.10.19- 2020.10.23.   Vázlattervi hét 
   
8.2020.10.29 csütörtök 14.15-20.00  Vázlatterv beadása, (feltöltése), prezentáció 
   
9.2020.11.05 csütörtök 14.15-20.00  Féléves terv készítése, konzultáció 
   
10.2020.11.12 csütörtök 14.15-20.00  Féléves terv készítése, konzultáció 
   
11.2020.11.19. csütörtök 14.15-20.00  Féléves terv készítése, konzultáció, (Vázlatterv 2. prezentáció, 
  csak azoknak, akiknek az első nem volt sikeres) 
12.2020.11.26 csütörtök 14.15-20.00  Féléves terv készítése, konzultáció 
   
13.2020.12.02 csütörtök 14.15-20.00  Féléves terv készítése, konzultáció 
   
14.2020.12.07-2020.12.11.  Feldolgozási hét 
   
15.2020.12.11. péntek 12,00 óra  Féléves terv beadása , feltöltése 
2020.12.18 péntek 12,00 óra  Féléves terv pótbeadása , feltöltése (különeljárási díjjal !) 
Newer posts
Earlier posts