Courses / Építészeti alapismeretek

Course data
Code: BMEEPIP0900
Course requirements:
Final requirements:
Credits: 5
Time: 4
Coursemaster: Vasáros Zsolt DLA
Instructors: Helfrich Szabolcs DLA
Vasáros Zsolt DLA
Description: Az ember tere - építészeti alapismeretek

Az előadásokon az építészet történetének fontosabb állomásait foglaljuk össze. A legkorábbi időktől napjaink lehetséges jövőképeit is felvillantva mutatjuk be a témát a legújabb kutatási eredmények és publikációk alapján. Korszerű vizuális oktatási anyaggal, virtuális rekonstrukciókkal, forrásokkal illusztráljuk a gondosan válogatott szakirodalommal is alátámasztott fejezeteket, közben párhuzamos kitekintéseket is teszünk a kortárs folyamatok, "párhuzamos világok" megismerésére. Az egyes történeti korokra jellemző szempontrendszer szerint tárgyaljuk a kiválasztott építészeti emlékeket, pl. monumentalitás, anyagszerűség, szerkesztettség, organikusság, kompozíció stb, így kívánjuk bemutatni az építészet alapvetéseit a tantárgy keretében. Külön kitérünk az adott korban fontos inspiráló faktorokra, úgymint az egyház, a vallás, az uralkodó, vagy éppen a diktatórikus berendezkedés determináló szerepére.
A tárgyalásmód nagy hangsúlyt fektet a téralkotási készségek és szándékok fejlődésének bemutatására, az invenció, a korszellem és zsenialitás kiemelt elemzésére. Az egyes korokban, kultúrákban megjelenő ugrásszerű fejlődés lehetséges alapjait, majd ezek későbbi, meghatározó következményeit is tárgyaljuk, kitérve az építészettörténet sajátosan ciklikus, némelykor archaizáló, máskor előremutató karakterére.
A tér, mint a világmindenség egy anyaggal és szerkezettel körülhatárolt része spirituális értelemben is analizálható. Az adott kor világképe, a világmindenség egyfajta modellje tükröződik a szakrális, és sokszor a profán építészet emlékein is.
Fontos különbséget tenni a funkcionális igényekből fakadó, a peremfeltételeknek megfelelni tudó építészeti - pl. mérnöki - alkotások, valamint a szellemi-eszmei többletet is nyújtó művészi igényű, mondhatni monumentális alkotások között.
Az előadássorozat kötelező a GTK Műszaki Menedzser szakán, azonban ajánljuk építész- és építőmérnök hallgatók figyelmébe is.
Schedule:
1.2020.09.08. online Féléves tematika / Tantárgy teljesítése / Bevezetés 
   
2.2020.09.15 online 1. előadás-a kezdetek/hit, Isten(ek), templom(ok) 1. 
  az Istenektől az Istenig 
3.2020.09.22. online 2. előadás-"világi építészet" 
  ókor oda-vissza + kitekintés 
4.2020.09.29. online 3. előadás-hit, Isten, templomok 
  bizántól gótikáig 
5.2020.10.06. online 4. előadás 
   
6.2020.10.13. online 5. előadás 
   
7.2020.10.20. online EPK Kari vázlattervi hét/nincs előadás 
   
8.2020.10.27. online 6. előadás 
   
9.2020.11.03. online 7. előadás 
   
10.2020.11.10. online 8. előadás 
   
11.2020.11.17. online 9. előadás 
   
12.2020.11.24. online 10. előadás 
   
13.2020.12.01. online 11. előadás / Összefoglalás 
   
14.2020.12.08.  feldolgozás hét/nincs előadás 
   
15.   
   
Downloads
TEMATIKA_2020_2021_I_Epiteszeti_alapismeretek_BME_GTK.pdf (111 kB)TEMATIKA
UTEMTERV_2020_2021_I_Epiteszeti_alapismeretek_BME_GTK.pdf (164 kB)ÜTEMTERV
eloadas_2020_09_08_15_web.pdf (15971 kB)1_előadás
Oravazlat_irodalom_2020_09_08_15.pdf (164 kB)Óravázlat_a kezdetek
Oravazlat_irodalom_2020_09_15.pdf (208 kB)Óravázlat_az Istenektől az Istenig
epuletek_minimum_2020_09_08_15.pdf (136 kB)Épületek minimum 09_15
eloadas_2020_09_22_kitekintes_web.pdf (2292 kB)kitekintés_előadás
eloadas_2020_09_22_web.pdf (11392 kB)2_előadás
Oravazlat_irodalom_2020_09_22.pdf (152 kB)Óravázlat_világi építészet
eloadas_2020_09_29.pdf (24762 kB)3_előadás
Oravazlat_irodalom_2020_09_29.pdf (179 kB)Óravázlat_hit, Isten, templomok
epuletek_minimum_2020_09_29.pdf (146 kB)Épületek minimum 09_29
Newer posts
Earlier posts