Courses / BEJRÚT kurzus /Tanszéki kutatás / educatio extra muros

Course data
Code: BMEEPIP0990
Course requirements:
Final requirements:
Credits: 2
Time: 2
Coursemaster: Vasáros Zsolt DLA
Instructors: Vasáros Zsolt DLA
Description:


BEJRÚT

Bejrútot egykor ’Kelet Párizsának’ is hívták, különleges hely volt a Közel-Keleten. A város területén napvilágra kerültek ókori föníciai, hellenisztikus, római, bizánci, arab középkori, keresztes és ottomán kori maradványok is. Nem vitás, évezredeken át meghatározó szerepe volt a Mediterráneum térségében, mint azt tudhatjuk a történelemből. Az 1975-1990 közötti polgárháború és a libanoni háború különösen a fővárost sújtotta. 1990-től az ország és a főváros jórészt újjáépült, de a polgárháború rombolásai, majd az ingatlanspekulációk során szinte teljesen átalakult – néhol megkérdőjelezhető irányt vettek a fejlesztések. 2005-ben meggyilkolták az akkori elnököt, 2006-ban háború robbant ki Izraellel, majd öngyilkos merényletek, politika krízis sújtotta többször is az országot. Az élet valahogy mindig magához tért, a kétséges helyreállítások tükrében is Bejrút a 2010-es évekre ismét élhető, izgalmas várossá vált, európai és Öböl-menti befektetők valóságos paradicsoma lett. Libanonban, különösképp Bejrútban neves „sztárépítészek”, mint Alvaar Alto, Oscar Niemeyer, Rafael Moneo, Zaha Hadid, Herzog&DeMeuron, Foster + Partners, Steven Holl, David Adjaye kaptak megbízásokat. A 2011-ben kezdődő szíriai háború során több millió menekült érkezett az országba, ismét gazdasági recesszió kezdődött. 2019 őszén tüntetések kezdődtek az egyre romló gazdasági helyzet okán, emellett a politikai válság is tovább mélyült. Idén augusztus 4-én a bejrúti kikötőben több gigantikus erejű robbanás romba döntötte a város jelentős részét, több százan meghaltak, több mint 6000-en megsebesültek, körülbelül 300 000-en váltak hajléktalanná. A válságok sorának borzalmas betetőzése volt a robbanás, a politikai indulatok is elszabadultak, miközben nagyszabású mentőakció vette kezdetét – nemzetközi összefogásban. Ebben közel-keleti tapasztalataink okán részt szeretnénk venni, továbbá a Munkahelyek építészete 2 keretében bejrúti feladatokat is kiadunk, így egy külön kurzust is szentelünk a témának és Bejrútnak. A hallgatók megismerkedhetnek Libanon és Bejrút történelmével, a különösen érdekes, tanulságos kríziskezelő módszerekkel. Bemutatunk több hasonló, nagyléptékű krízis, vagy katasztrófa utáni helyreállítási projektet, azok építészeti aspektusait. A kurzus egyben felkészítés is hasonló helyzetekben az építészeti szerepvállalásra, szándékaink szerint és a helyzet függvényében akár a közeljövőben Bejrútban is. A kurzus nyitott bármely hallgató számára, szabadon választható tárgy! Meghívott előadóink egy része angolul tartja az előadásokat.

A kurzus hallgatói számára biztosítunk kapcsolódó, elsősorban, a témával különböző nézőpontból foglalkozó idegennyelvű szakirodalmat. Minden hallgató választ egy publikációt, könyvfejezetet, könyvet, témát, építészt és azt dolgozza fel recenzióként a félév során. Ennek alternatívája, amennyiben a félév során elindul a kárfelmérési-helyreállítási folyamatban a részvételünk, az abban való közreműködés is beszámítható, a teljesítés pontos módját a félév elején tisztázzuk.

Az építész szakma lényegi eleme a TERVEZÉS. Tanszékünk a tervezési folyamat elmélyült, gyakorlatorientált, és elméletben is megalapozott oktatásában érdekelt. A tantárgy fő célkitűzése, hogy egyetemi keretek között vonja be a valós helyzeteken alapuló tanszéki kutatásokba a hallgatókat és az oktatókat, továbbá a kutatásnak, elemzésnek és feldolgozásnak egyetemi hátteret adjon. Fontos, hogy egy egyetemtől elvárható módon modellértékű eredményeket mutassunk fel és mindez – a projekttől függően – nemzetközi közegben is értelmezhetővé váljon.
A tantárgy lényegi eleme, hogy a Tanszék által kínált, folyamatosan megújított kutatási témákba bevonjuk, és progresszíven foglalkoztatjuk a hallgatókat, mialatt – valós problémák és helyzetek megismerésével – az építészeti szakmagyakorlásban is nélkülözhetetlen kutatás módszertanának megismerésében nyújtunk segítséget. Szándékunk szerint a projektekben, felhalmozott tudás, tapasztalat publikálásra és bemutatásra kerül (kiállítások, weboldalak, ismeretterjesztő és tudományos cikkek formájában).

A Tanszék eddigi gyakorlatában elsősorban a többéves projektek domináltak, ezeket évről évre megújítjuk, újakat is kezdeményezünk. Hallgatói oldalról is nyitottak vagyunk témák befogadására, illetve mind a praxis, mind pedig külföldi intézmények, projektkezdeményezők oldaláról is várunk lehetőségeket. A tantárgyat felvevő hallgatók a félév elején az aktuálisan meghirdetett témákra jelentkeznek.
A szorgalmi időszakban végzett kutatómunkához heti két óra előadás/konzultációs gyakorlat (kontaktóra) tartozik, ugyanezen időpontokban az adott témához illeszkedő előadásokat, referátumokat is tartunk, meghívott előadóink és a hallgatók aktív részvételével. Ezek elsősorban az adott tematika megismeréséről, ahhoz illeszkedő kutatás-módszertani kérdésekről, a téma hazai és nemzetközi relevanciájáról és beágyazottságáról szólnak.
A félév során olyan kutatásba-elemzésbe vonjuk be a hallgatókat, amelyben oktatóik, és a meghívott szakértők segítségével a folyamat teljes vertikumára rálátást nyernek, aktív részeseivé válnak. Részt vesznek mind az online, mind a nyomtatott szakirodalom összeállításában, forráskritikai értékelésében, továbbá az eredmények munkaközi- vagy
publikációs célú összefoglalásában. A projektek szerves része a félév közbeni vagy a félévet megelőző „terepmunka”, kutatási részvétel, amely a szorgalmi időszak munkarendjéhez illesztett, időtartama változó, projektfüggő.
A tantárgy sikeres teljesítése esetén a hallgatók az egyetem falain kívül létező, valóságon alapuló kutatási projekt részeseivé válnak, betekintést nyernek a tervező praxis részét is képező nyitott, tervezői szemléletű kutatás alapjaiba, miközben inspiráló, jó értelemben vett „extremitásokat” is mutató, de alapvetéseiben és várható eredményeiben modellértékű kutatásokban vesznek részt.

A 2018-as tavaszi szemeszter témája a krízisÉPÍTÉSZET, az egyes előadások, referátumok mindegyike kapcsolódik a felvetéshez.
Schedule:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Downloads
IPAR_tanszeki_kutatas_adatlap_v05.pdf (455 kB)tantárgyleírás
DÁVID_Dóra_2020_Architectural Aid_jegyzet.pdf (3416 kB)Dávid Dóra jegyzete
2020_21_MSc_EEM_BEJRUT_tematika-utemterv_vegleges.pdf (182 kB)tantárgy tematika
News
2018. 01. 26. 18:44

BEJRÚT kurzus 2020/21/1


Meghívott előadónk Laszlo Mester de Parajd, azaz Parajdi Mester László (1949-) Franciaországban élő magyar származású építész. Diplomamunkája és pályakezdő évei afrikai kutatásokkal és tervezési feladatokkal indultak, Nigerben számos középületet tervezett. Az ország tradicionális építészeti kultúráját is kutatta, eredményeit feleségével közösen jegyzett kötetben publikálta. A 80-as években megvalósult munkái példaértékűek, korukat messze megelőzően környezettudatos tervezési elveket tükröznek, ugyanakkor a tervező helyi építészeti hagyományokat is értő és középületekhez illő módon, monumentális léptékben használta. Erre igen kevés jó példa akad az egykori gyarmatok posztkoloniális és kortárs építészeti törekvéseiben.
Az előadás az Ipartanszék 2017/2018 tavaszi szemeszterében a Tanszéki kutatás/educatio extra muros szabadon választható tantárgy (http://www.ipar.bme.hu/tantargy.php?id=61) krízisÉPÍTÉSZET kurzusának keretében kerül megrendezésre.
Az előadáshoz felkért hozzászólók Tibai Frida és Veres Laura építészhallgatók, akik 2017 őszén a TDK dolgozatukat az építész munkásságáról írták (lásd: http://tdk.bme.hu/EPK/DownloadPaper/Kulturak-kozott-magyar-epiteszek-Eszak1).

kedves Hallgatók,

a tavaszi félévben elindítjuk a Tanszéki kutatás /educatio extra muros (BMEEPIP0990) választható tárgyunkat. Elsősorban a tanszéki terepkutatásokhoz kapcsolódó előadásokat szervezünk, illetve az eredmények feldolgozásával foglalkozunk. Alapvető fontosságúnak tartjuk a jövő évi TDK témák kidolgozásánál is, szándékunkban áll akár több erre épülő szekciót indítani! A tantárgy felvétele most már a NEPTUN-ban lehetséges, az előjelentkezés az érdeklődás (terem stb.) felméréséhez volt szükséges. A limes.orientalis@gmail.com címen válaszolunk további kérdésekre!
a felvetett témákról és félév menetéről, továbbá a várható terepkutatásokban, tanulmányutakon történő részvételről az első órán - 2018. február 06-án kedden beszélünk, az óra időpontja várhatóan 18.15-20.00 lesz, a korábbi időpont más ütközések miatt eshet ki, de még ez nem eldöntött! A tantárgyat bárki felveheti, a terepmunkákon/tanulmányutakon való részvételnél a tervezési tantárgya(i)t a tanszékünkön végző hallgatók előnyben részesülnek!

RÉSZLETES PROGRAM HAMAROSAN!
2017. 02. 19. 18:31