Courses / Építészet és tervezéselmélet szigorlat

Course data
Code: BMEEPIPM2T9
Course requirements:
Final requirements:
Credits:
Time:
Coursemaster: Vasáros Zsolt DLA
Instructors: Vasáros Zsolt DLA
Description:

BMEEPIPM2T9 – Építészet és tervezéselmélet szigorlat

A feladat lényegi eleme a helyzetfelismerő képességben, illetve a tanulmányok során megszerzett tudás aktív alkalmazásában rejlik. Az írásbeli feladatra 6x45 perc áll rendelkezésre, bármilyen segédeszköz igénybe vehető, de a feladaton önálló munkával kell dolgozni. Papírlapokat a kiíró tanszék biztosít, rajzeszközöket a szigorlatozók hoznak. A szigorlati feladatok helyszínei előzetesen nem kerülnek kiadásra.

A szigorlat egy napon kerül lebonyolításra, az írásbeli részen elemzési és tervezési feladatot kell megoldani (8.00-13.00), délután a szóbeli alkalmával (14.00-) a feladattal kapcsolatban folyik párbeszéd – az építészet alapvetéseinek elvárható ismerete mellett.

A szigorlati alkalmakra három különböző karakterű, konkrét helyszín és problémafelvetés készül feladatként. Ezekből előzetes kiválasztás alapján egy kerül kiadásra. A feladatra adható javaslatok esetében és az azt követő párbeszéd alatt az MSc képzés három féléve, illetve a tervező specializáció két féléve alatt elsajátított tudásanyag alkalmazását és a készségek fejlődését vizsgáljuk. A tervezéselméleti, a kortárs építészettel kapcsolatos illetve a műemlékvédelmi kurzusok során tárgyalt témák a szigorlat során kérdezhetők, a tervezői attitűdre jellemző szintetizáló képesség bizonyítása a szigorlat legfontosabb célja.

Az „A” feladat egy izgalmas, lényegében természeti, de adott esetben az ember által is formált környezet elemzése és tervezési programjavaslat kidolgozása. A „B” feladat intenzív városi környezetben elhelyezkedő potenciális tervezési terület elemzése tervezési programvázlat alapján. A „C” feladat során műemléki vagy értékes, védett környezetben kell kisléptékű objektumot, épületrészt elhelyezni. Ez külső vagy belső téri szituáció is lehet, elsősorban az értékes építészeti környezet iránti érzékenységet vizsgáljuk, illetve azon tervezői képességeket, amelyek valódi hozzáadott értéket tudnak teremteni és ezáltal új minőségi környezetet hoznak létre. A kiadott területeket/telkeket tervezési szempontból kell elemezni a feladat részét képező, javasolt funkció szempontjából. Az elemzés szöveges is lehet és szabadkézi vázlatokat is tartalmazhat. Lényegre törő módon tárja fel a tervezési terület adottságait, a benne rejlő – és a feladat szempontjából – releváns potenciált, továbbá az esetleges hátrányokra, korlátokra is hívja fel a figyelmet. Az elemzés során meggyőző beépítési vázlatokat, alaprajzi és homlokzati skicceket, az elképzelt építészeti karakter megidézését várjuk. Az elemzést A3-as lapokon (legfeljebb 10 db), igényes, prezentálható formában kell beadni, majd bemutatni.

Az írásbeli feladatokat egységes, esztétikus feliratozással és a név+neptun kód megadásával kell ellátni. A bizottság zárt ülésen áttekinti a beadott elemzéseket és tervvázlatokat.

A szigorlat szóbeli részén a bizottság röviden értékeli a feladatot, és azok kapcsán tervezéselméleti, műemlékvédelemmel kapcsolatos, illetve az építészeti tervezés folyamatával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A beszélgetés során természetszerűleg elsősorban kortárs építészeti példákkal foglalkozunk, kiemelten a feladatokhoz kapcsolódó-kapcsolható referenciákkal. A szóbeli után az osztályzatokról a bizottság zárt ülésen dönt, majd az eredmény kihirdetésre kerül. Az osztályzat magába foglalja a feladatra adott megoldások minőségét és tartalmi alapvetéseinek értékelhetőségét, valamint a szóbeli szereplést egyaránt.

Schedule:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
News
2021. 01. 04. 14:30
MSc Építészet és tervezéselmélet szigorlat

Kedves Hallgatók! Az Építészet és tervezéselmélet szigorlat online történik. A szigorlat TEAMS kódja a követekző: r0ep2lp
Newer posts
Earlier posts