Courses / identitásÉPÍTÉSZET

Course data
Code: BMEEPIPQ701
Course requirements:
Final requirements:
Credits:
Time:
Coursemaster: Vasáros Zsolt DLA
Instructors: Dávid Dóra
Pokol Júlia
Sági Gergely
Vasáros Zsolt DLA
Árva József DLA
Description:

2022 őszén a fókuszban Afrika


A kurzuson a kultúra, az identitás és az építészet evidenciákon túlmutató kapcsolata kerül fókuszba. A nézőpont csak részben építészeti: a társadalmi aspektusok, egy közösség identitásának a kultúrán keresztül történő kifejeződése is a vizsgálat célja. Ennek sajátos határterülete az építészet horizontján a történeti és régészeti kutatások tudományterülete, illetve a „display”, azaz a múzeumok, a múzeumi kiállítások világa, annak gazdagon rétegzett történeti és vizuális, továbbá építészeti és belsőépítészeti eszköztára. A példatár a tárgy/műtárgy léptékétől a táj/kultúrtáj léptékig tart, abban az érzékelhető és megfigyelhető, valamint elemezhető és értékelhető jelenségek képezik a tantárgy fő fókuszpontjait. A szemináriumi foglalkozások során ismertetett esettanulmányok széles spektrumot ölelnek fel, mind földrajzi, mind pedig a tematika tekintetében.

A kurzus bemutatja, hogyan lehet a kultúra adott szegmenseit és a kapcsolódó tudományos eredményeket időről időre újszerű, friss gondolatokkal és korszerű eszközökkel, térben értelmezve a közösség és közönség elé tárni; legyen szó ideiglenes, performansz-szerű installációkról, időszaki, vagy állandó kiállításokról, vagy éppen komplex régészeti/történeti kontextusok építészeti eszközökkel történő értelmezéséről. A félév során más tudományterületek képviselőivel közösen beszélünk a különböző látásmódokból kialakuló lehetőségekről, a munkamódszerekről és az eredményekről, továbbá megvalósult alkotásokról, illetve az építészeti kutatások lehetőségeiről is. A félév zárásaként az egyes témakörökön belül a hallgatók egyénileg, vagy csoportokba szerveződve önálló kutatást folytatva mutatnak be egy-egy releváns projektet rövid esszé és prezentáció formájában, vagy a hallgató státuszát figyelembe véve koncepcionális szintű építészeti tervet készítenek. A féléves követelmény részben egyénre szabható, azaz figyelembe veszi, hogy az alapképzésből, a specializáció valamelyik stúdiójából, vagy más specializációról veszi fel valaki a tantárgyat.

A kurzus célkitűzése továbbá, hogy az Építőművészeti Specializáció kötelezően választható tantárgyblokkjának elemeként támogassa a specializáción folyó munkát, és az Exploratív Építészeti Tanszék No Choice/Krízisépítészet Stúdiójában folyó munkát.

Schedule:
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Newer posts
Earlier posts