Tantárgyak / Tanszéki tervezés 1.

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPIPQ601
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 3
Heti óraszám: 3x45 perc gyakorlat
Tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA
Oktatók: Fábián Gábor DLA
Péterffy Miklós
Szabó Dávid DLA
Árva József DLA
Tárgyleírás:

einstand / tanszéki tervezés 1. 2022 tavasz

„Az einstand tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.” (Molnár Ferenc)

 

2022 tavaszán az Exploratív Építészeti Tanszék, a Középülettervezési Tanszék és a Lakóépülettervezési Tanszék a várhatóan jövő évben bevezetésre kerülő Építőművészeti Specializációhoz kapcsolódóan közös Tanszéki tervezés 1. tárgykiírással készül, a féléves munka a tanszékek által vezetett három tankörben, 2-3 fős csoportokban zajlik majd, miközben több közös programot is szervezünk.

 

A félév során a tevezési helyszín Eger különleges hangulatú, barokk belvárosa. A tervezést bevezető közös utazás és előadások után két feladat során a privát és közösségi terek közti érzékeny határvonalat, illetve az ehhez kapcsolódó izgalmas határsértéseket vizsgáljuk. Milyen módon, milyen feltételekkel vehetik birtokba a városi élet szereplői a köztereket, illetve a város közössége hogyan hasznosíthatna egy kitüntetett helyzetben lévő foghíj telket?

 

A félév gerincét adó nagy feladatban a Dobó István utca közelmúltban elbontott lakóházának foghíjtelkével foglalkozunk. A sétálóutcára nyíló saroktelken tervpályázati helyzetben a várost szolgáló, konkrét programmal kiírt, kis léptékű közösségi épület tervezése lesz a feladat. A pályázat kiértékelésére kiemelkedő építészekből álló, rangos bíráló bizottságot hívunk meg.

 

A szemeszter kisebbik részében, a nagy feladatot kísérve az egri vendéglátó helyek közterületfoglalásának problematikus helyzetéből indulunk ki. A műemléki környezetben gyakran méltatlanul megjelenő, az évek során egyre inkább elburjánzó ideiglenes építmények rendellenes, nem ritkán abszurd, mégis inspiráló alaphelyzetet teremtenek. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben közös munkával próbálunk megfogalmazni és képekbe sűríteni gondolatébresztő, provokatív állításokat. A közös gondolkodás eredményeit pedig három kötetes tanulmányfüzet-sorozatban foglaljuk össze.

 

A két tervezési feladat kapcsán az épített örökség és a kortárs elemek viszonyának folytonos újra- és továbbrajzolásával foglalkozunk. Munkánk során a következetes és tudatos koncepcióalkotást, valamint ennek gondos kifejtését gyakoroljuk, nagy hangsúlyt fektetve a tervek rajzi és képi világára. 

 

Közös tájékoztató online előadáson mutatjuk be a Tanszéki tervezés 1. tárgy tárgykiírását, a félév menetét és feladatait, ezt követően pedig ismertetjük a három tanszék 3x3 tematikus stúdiójának komplex-, illetve diploma-témáit is. A Tanszéki terv 1.-re jelentkező hallgatók így beleláthatnak a specializációs időszak három tanszékre jellemző egységes, mégis sokszínű megközelítéseibe is.

 

Az előadás időpontja:   2021. december 21. 9:00

Teams-csoport:            EXPL-KÖZÉP-LAKÓ / TT1 és KX-DIPL-STÚDIÓK 2022 tavasz

Teams-kód:                  g3rk7er

 

A Tanszéki terv 1. NEPTUN-ban való majdani felvételéhez szükséges az alábbi form kitöltése, a 3 tanszék preferált sorrendjének megjelölésével, amelyet igyekszünk figyelembe venni: Einstand – Tanszéki tervezés 1. 2022 tavasz (a form kitöltése nélkül a 3 tanszékre a tárgy nem vehető fel).

 

 

Exploratív Építészeti Tanszék

tárgyfelelős: Fábián Gábor DLA

oktatók: Árva József DLA, Péterffy Miklós, Szabó Dávid DLA

 

Középülettervezési Tanszék

tárgyfelelős: Kronavetter Péter DLA

oktatók: Krompáczki Péter, Valkai Csaba DLA, Zombor Gábor DLA

 

Lakóépülettervezési Tanszék

tárgyfelelős: Török Dávid DLA

oktatók: Falvai Balázs DLA, Nagy Márton DLALetöltések:
Ütemterv:
1.2022.02.17. csüt.15.15-18.00  Bevezető előadás 
2022.02.19. szombat Eger Közös helyszíni bejárás 
2.2022.02.24. csüt.15.15-18.00  Előadás és konzultáció 
   
3.2022.03.03. csüt.15.15-18.00  Előadás és konzultáció 
   
4.2022.03.10. csüt.15.15-18.00  1.feladat prezentáció 
   
5.2022.03.17. csüt.15.15-18.00  Előadás és konzultáció 
   
6.2022.03.24. csüt.15.15-18.00  Előadás és konzultáció 
   
7.2022.03.31.  Vázlattervi hét 
   
8.2022.04.07. csüt.15.15-18.00  2.feladat vázlatterv prezentáció 
   
9.2022.04.14.  Tavaszi szünet 
   
10.2022.04.21. csüt.15.15-18.00  Előadás és konzultáció 
   
11.2022.04.28. csüt.15.15-18.00  Konzultáció 
   
12.2022.05.05. csüt.15.15-18.00  Konzultáció 
   
13.2022.05.12. csüt.15.15-18.00  Konzultáció 
   
14.2022.05.16-20.  (Feldolgozási hét) Féléves terv beadás 2022.05.20.péntek 23.59 
   
15.2022.05.27. péntek 23.59  Féléves terv pótbeadás (feltöltés) különeljárási díjjal! 
   
Hírek
2013. 01. 29. 13:44
TT1 / KKX - TÉMA ÉS HELYSZÍN ISMERTETÉS


A TT1 és KKX tárgy keretében tanszékünkön Pécs után 2013-ban most Tata következik. A feladat a város történetileg is izgalmas helyein különböző kulturális, irodai és kereskedelmi programok alapján, közepes bonyolultságú középületek tervezése. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedjenek meg és egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak. 

A részletes feladatkiírás és helyszínismertetés a honlap / tantárgyak / tanszéki tervezés 1 és kiskomplex  oldalakon érhető el.

2012. 02. 21. 11:18
TT1 Pécs
Letölthető kiegészítések a különféle helyszínekhez.  A most kiadottakon túl több anyag várhatóan nem érkezik. (ld. Tantárgyak/Tanszéki terv1/)
Újabb hírek
Régebbi hírek