Courses / BSC diplomatervezés 2.

Course data
Code: BMEEPIPBD02
Course requirements:
Final requirements:
Credits: 12
Time: 3 x45 perc
Coursemaster: Szécsi Zoltán DLA
Instructors: Bartók István DLA
Gaul Cicelle DLA
Nagy Iván DLA
Szécsi Zoltán DLA
Szűcs Gábor DLA
Terbe Rita DLA
Vasáros Zsolt DLA
Description: A tárgy a BSC Diplomatetrvezés I. című tárgyra épül. A félév során az előző félévben elkészített, beruházási programterv szintű tervet kell a  szűkített műszaki tartalmú Komplex tervezés II. című tárgyhoz hasonló szintű diplomatervvé fejleszteni. A félév közben a Tanszék diploma vázlattervi bizottsága előtt be kell mutatni a továbbfejlesztett tervet (diploma-vázlatterv), amit az A: minősítés birtokában lehet a védésre kidolgozni, és a nyilvános védésen a Diplomabizottság elé tárni.
Schedule:
1.A menetrendet lásd a Diplomavédés c. tárgynál!   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
6.   
   
7.   
   
8.   
   
9.   
   
10.   
   
11.   
   
12.   
   
13.   
   
14.   
   
15.   
   
Downloads
bsc_diploma_8feleves.pdf (233 kB)HATÁLYOS_BSc2 Diplomaszabályzat
bsc_diploma_1_sz_melleklet.pdf (416 kB)HATÁLYOS_BSc Diploma követelmények
News
2017. 11. 01. 20:05
BsC DIPLOMATERVEZŐINK FIGYELMÉBE!
A mellékletben közzétesszük az új BsC DIPLOMASZABÁLYZAT hatályos kari dokumentumait (7 féléves, illetve 8 féléves képzésre külön-külön).
Egyúttal felhívjuk a figyelmet az Osztatlan és MsC Diplomatervezés tárgyakban legutóbb közzétett dokumentumra (lásd lentebb, híreink között!), amely - az e héten rögzített kari álláspont szerint - a BsC Diplomatervezés 2 c. tárgy év végi tervleadására is vonatkozik (határidők, és tartalmi elvárások)!
Kérem, hogy minden érintett a csatolt és hivatkozott dokumentumokat ismerje meg, és a munkáját az azokban foglaltak szerint ütemezze!
2017. 09. 05. 10:59
A BSC2 DIPLOMATERVÜKET e félévben készítő hallgatóink részére a szokásos félév indító - az osztatlan képzésben résztvevő diplomázóinkkal közös   - tájékoztatónkat a jövő hét keddi napján, azaz 2017. szeptember 12-én tartjuk meg, a tanszéki Könyvtár helyiségében, délelőtt kilenc órai kezdettel. Minden érintett hallgatót várunk ez alkalomból!
2017. 06. 12. 10:43
DIPLOMAVÉDÉS ELŐTT ÁLLÓ HALLGATÓINK FIGYELMÉBE (BSC KÉPZÉS)!

A BSC2 Diplomavédés 2017.06.22-én, csütörtökön lesz. A beosztást a csatolt irat tartalmazza, amit Tanszékünk előterében is kifüggesztünk! A védés helyszínét a későbbiekben tesszük közzé.

A védés reggel kilenc órakor kezdődik, az elnök megnyitójával, minden érintett szereplő jelenlétében. A névsorban első hallgató ezt megelőzően a tervét a helyszínen található paravánokra illeszti, és az elnöki köszöntőt követően rögtön elkezdi a védését. A védések időtartama mintegy 40 perc, aminek első felében a jelölt ismerteti a tervét, mintegy 10 perces időtartamban. Ezt követi a tervbírálat ismertetése, és az arra adott válaszok elhangzása, majd a bemutatott tervek és az elhangzottak alapján a Bizottság kérdései, észrevételei kritikái következnek. A védés alatt a névsorban következő kolléga a folyosón található paravánokra fölhelyezi a tervét, a zökkenőmentes folytatást elősegítendő.
A védések nyilvánosak.

Mindenkitől pontos megjelenést, és hatékony közreműködést várunk!

Diplomavédésen azon hallgatók vehetnek részt, akik sikeres Államvizsgát tettek.
Az Államvizsga időpontja: 2017.06.20. kedd
.
A jelentkezéseket a Dékáni Hivatalban kell leadni, a kapcsolatos teendőket, információkat is innen lehet beszerezni!

2017. 05. 09. 11:43
A BSc2 Diplomatervezést folytató hallgatóink figyelmébe!

Tájékoztatjuk érintett hallgatóinkat, hogy a júniusi védések regisztrálására szolgáló formanyomtatványt kifüggesztettük a tanszéki Könyvtár helyiségében. Kérek mindenkit, hogy védési szándékát az arra történő feliratkozással jelezze felénk! A védések beosztását a június 6-i határidőre  leadott, és védésre alkalmasnak ítélt tervek ismeretében tesszük közzé. Mindenkinek jó munkát és eredményes véghajrát kívánunk! 
2017. 01. 20. 13:37
A BSc2 KÉPZÉSÜNK DIPLOMATERVEZŐ HALLGATÓINAK A FIGYELMÉBE!
Az idei BSc2 Diplomavédésekre a jövő héten csütörtöki (01.26.) és pénteki napján (01.27.) kerítünk sort, amelyeken az eredményes Záróvizsgát letett hallgatóink a csatolt lista szerinti megosztásban vesznek majd részt. A Diplomavédések pontos menetrendjét a Város Tsz teszi közzé.
A védések reggel kilenc órakor kezdődnek, helyszínük a Város Tsz. Könyvtára lesz (K293). Egy terv ismertetésére és megvitatására mintegy 25-30 perces időtartam áll a Hallgató és a Bizottság rendelkezésére.Fontos, hogy a védések megkezdése előtt, tehát reggel kilenc órakor az összes jelöltnek meg kell jelennie a Diplomabizottság előtt. Az elnöki köszöntő után rögtön indul az első védés. Ehhez a védési nap első jelöltjének előzetesen föl kell helyeznie a helyszínen lévő paravánokra a tervét. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében kérjük, hogy az éppen aktuális jelölt védése alatt a következő szereplő helyezze föl a tartalék tablókra a tervét!
Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!
Newer posts
Earlier posts