Courses / NEM INDUL - Az akadálymentesség és egyetemes tervezés belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

Course data
Code: BMEEPIP0920
Course requirements: -
Final requirements: -
Credits: 3
Time: 2
Coursemaster: Szécsi Zoltán DLA
Instructors: Ruttkay-Miklián Ágota
Szécsi Zoltán DLA
Description: A tárgy hiányt pótol: bevezetést nyújt a hallgatónak az egyetemes tervezés világába, a "Design for All" mottó jegyében. Fő kérdésfeltevése: hogyan lehet "észrevétlenül" akadálymentes egy belső tér? Úgy, hogy az nem menjen az épület, épületbelső integritásának a rovására, hanem éppen ellenkezőleg: azok elidegeníthetetlen, szerves alkotóeleme legyen?

A hallgató a gyakorlatokon a belső tér akadálymentes kialakításának kritériumaival foglalkozik, vagy
- egy korábban általuk elkészített hallgatói terv (építészhallgatók)
- vagy egy, az oktató által kijelölt középület (nem építészhallgatók)
kapcsán.

A félév során a kiválasztott hallgatói terv kapcsán hét kisfeladatot kell megoldani.
1. számú kisfeladat: a kiválasztott épület rövid bemutatása, a tervezési feladat megfogalmazása és rögzítése
2. számú kisfeladat: problématérkép készításe, amin a hallgató bejelöli az akadálymentesség szempontjából dölülvizsgálandó tervi részleteket.
3. számú kisfeladat: az épületbe való bejutás vizsgálata.
4. számú kisfeladat: horizontális akadálymentesség az épületen belül
5. számú kisfeladat: horizontáliis akadálymentesség vizsgálata az épületen belül.
6. számú kisfeladat: akadálymentes vizesblokk kialakítása az épületben.
7. számú kisfeladat: infokommunikáció az épületen belül.
A hallgató feladatát egyénileg készíti, munkáját személyes konzultáció segíti.

A félév során
- közösen fölkeresünk egy, a témánkba vágó, jelentős budapesti középületet, amelynek a keretében helyszíni elemzéssel értékeljük a látottakat;
- a témához (és a tervekhez) kapcsolódóan vetített előadások keretében adjuk át a tervezési alapismereteket, amely ismeretek legalább elégséges szintű elsajátításáról a Hallgatók a félév végén zárthelyi tesztfeladat formájában adnak számot;
- egy témánkba vágó, a közelmúltban megépült középületet is fölkeresünk, hogy a félév közben megszerzett ismereteket a gyakorlatban is  láthassuk.

A tantárgyat bárki felveheti, de különösen ajánljuk a tárgyfelvételt Tanszéki Terv 2. illetve a Komplex tervezés 2. c. tantárgyak mellé!
Schedule:
1.2022. február 15. kedd  Bevezető előadás. A Design for All mozgalom tervezői eszméje, története és jelentősége. 
  Konzultáció 01. (Feladatkiadás) 
2.2022. február 22. kedd  Akadályok típusai, a fogyatékossági csoportok bemutatása. Mozgás a térben. 
  Konzultáció 02. (a tervezési feladat kiválasztása) 
3.2022. március 01. kedd  Tájékozódást segítő elemek 
  Konzultáció 03. (az 1. sz. kisfeladat beadása) 
4.2022. március 08. kedd  Építészeti adottságok 
  Konzultáció 04. (a 2. kisfeladat beadása, az 1. pótbeadása) 
5.2022. március 15. kedd oktatási szünet 
  
6.2022. március 22. kedd  Horizontális akadálymentesség I-II. 
  Konzultáció 05. 
7.2022. március 29. kedd vázlattervi hét -  
  -  
8.2022. április 05. kedd  Vertikális akadálymentesség 
  Konzultáció 06. (a 3. sz. kisfeladat beadása, a 2. pótlása) 
9.2022. április 12. kedd  Akadálymentes vizesblokk. Berendezési tárgyak, bútorok I-II. 
  Konzultáció 07. (a 4. sz. kisfeladat beadása, a 3. pótlása) 
10.2019. április 19. kedd tavaszi szünet 
  -  
11.2022. április 26. kedd  ÉPÜLETLÁTOGATÁS Infokommunikáció - Középülettípusok belső terei I-II. 
  Konzultáció 08. (az 5. sz. kisfeladat beadása, a 4. pótlása) 
12.2022. május 03. kedd  Infokommunikáció - Középülettípusok belső terei I-II. 
  .ZÁRTHELYI TESZTFELADAT ELKÉSZÍTÉSE. (a 6. sz. kisfeladat leadása, az 5. sz. kisfeladat pótleadása) 
13.2022. május 10. kedd  Középülettípusok belső terei I-II. 
  ZÁRTHELYI TESZTFELADAT ELKÉSZÍTÉSE.PÓTLÁS! (a 7. sz. kisfeladat leadása, az 5. sz. kisfeladat pótleadása) 
14.2022. május 16. - 20 Feldolgozási hét 
hétfő-péntek  
15.2022. május 23. hétfő 12.00 Pótlási időszak TERVBEADÁS (a 7. sz. kisfeladat leadása, a 6. sz. kisfeladat pótlása) 
2022. május 27. péntek 12.00 tanszéki könyvtár Pótbeadás, külön eljárási díjjal! 
Downloads
belsőépítész tananyag 2_1.pdf (14712 kB)tananyag
belsőépítész tananyag 2_2.pdf (24775 kB)
S E G É D L E T E K.pdf (215 kB)magyar nyelvű segédletek
akadalymentesítes_táblázat.doc (202 kB)feladat _melléklet
01_ 2014_ősz_AKMB_TEMATIKA_ÜTEMTERV.pdf (116 kB)
02_ 2014_ősz_AKMB_FELTÉTELEK.pdf (91 kB)
03_2014_ősz_AKMB_TÁRGYLEÍRÁS.pdf (79 kB)
04_2014_ősz_AKMB_TANTÁRGY ADATLAP.pdf (112 kB)
05_2014_ősz_AKMB_FUGGELEK.pdf (74 kB)
06_feladatok_2014 ősz.pdf (67 kB)
ak.ment.zip (194 kB)akadálymentes mosdó mintarajzok
News
2015. 03. 30. 16:35
Az előzetes terveknek megfelelően holnap (azaz március 31-én, kedden), órarendi időpontban, megtekintjük Budakeszin az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet területén néhány éve átadott épületegyüttest. Találkozó a helyszínen, a területre bevezető főbejárati portaépítménynél 16.25-kor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Pontos megjelenés kérünk.
Az útvonalat a BME Központi épületétől a csatolt link tartalmazza. A Szél Kálmán tértől induló 222, vagy 22A jelzésű autóbusszal a budakeszi Vadaspark megállójáig kell menni, ahonnan öt-nyolc perces sétára van a találkozó helyszíne - Budakeszi / Budapest, Szanatórium utca 19. A menetidő a busszal mintegy szűk hatvan perc,  a járatsűrűség pedig úgy 8-10 percet tesz ki. 
https://www.google.hu/maps/dir/BME,+Budapest,+M%C5%B1egyetem+rakpart/ORSZ%C3%81GOS+ORVOSI+REHABILIT%C3%81CI%C3%93S+INT%C3%89ZET/@47.5049356,18.9567961,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4741ddabc85a23ef:0x30ae88d9aaee34af!2m2!1d19.055556!2d47.481506!1m5!1m1!1s0x4741df5c8b23bbd7:0x4011f4dc05b51f15!2m2!1d18.931383!2d47.523426!3e3
2015. 03. 23. 14:25
A holnapra tervezett épületlátogatás - az imént beérkezett üzemeltetői visszajelzés alapján - egy héttel tolódik. Ennek megfelelően a budakeszi illetőségű Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet március 31-én kedden fogjuk tudni fölkeresni. A pontos címet, a javasolt útvonalat és a találkozó időpontját hamarosan közzétesszük, ugyanitt. Holnap rendes órát tartunk, ahol megismerkedünk a győri egyetemi campus területén álló MOBILIS épületével, az épület egyik tervezője, Tanszékünk tanársegédje, Szabó Dávid építész előadásában. 
2015. 02. 04. 19:41

HALLGATÓK FIGYELMÉBE!

Az akadálymentesség és egyetemes tervezés belsőépítészeti szempontjai, műszaki követelményei

- A képzés célja az, hogy a végzett hallgatók számára legyen természetes a tény, hogy az általuk létrehozandó (tervezendő, vagy éppen megépíteni kívánt) épületet használó közönség fogyatékos személyeket is magába foglal. Fontos ezért, hogy már hallgató korukban ismerjék meg az akadálymentesség általános és eseti szabályait, és alkalmazzák azokat az épülettervezési stúdiumaik során, hogy praxisukban képesek legyenek ezeket a szabályokat szakszerűen és korszerűen adaptálni egy adott helyszínre, egy konkrét épületbe. A „Design for All” tervezési filozófia jegyében létrehozott, tehát teljes körű használatra alkalmas tér tervezése ne nyűg, hanem izgalmas kihívás, új építészeti – belsőépítészeti lehetőség legyen a számukra.

- A tantárgy a félév során fokozatosan halad az általánostól a konkrét felé. A hallgatók a félév első felében előadásokat hallgatnak, majd a szemeszter második felében, egyéni feladatmegoldás keretében, egy korábban általuk tervezett épület revíziója, továbbtervezése kapcsán a gyakorlatban is alkalmazzák az oktatott akadálymentes tervezési elveket, egyéni konzultációk segítségével.

- Választható tárgyunkra minden érdeklődő hallgatót várunk, előtanulmányi feltétel nélkül.

2013. 10. 20. 10:46
Kedves Hallgatók!

A 2. számú feladat kiírára és a félév további menetére vonatkozó rövid leírást, a tantárgy oldalán, a "Feladat 2." kiírásban olvasható.
2013. 10. 01. 12:04
Tisztelt Hallgatók!
Az aktuális feladatkiírás a tantárgy oldalán feltöltve olvasható.
Newer posts
Earlier posts