Tantárgyak / Térkompozíció

Alapadatok
Tantárgykód: BMEEPKOA101
Előtanulmányok:
Követelmények:
Kredit: 5
Heti óraszám: 5
Tárgyfelelős: Terbe Rita DLA
Oktatók: Bálint Anna
Galántai Gergely
Rácz Anna
Szabó Péter Róbert
Szűcs Imre Ferenc
Árva József DLA
Tárgyleírás: A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben valamely fokon meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése térkompozíciós feladatok megoldásával, modellezésével. A hallgatók a kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása és a megoldások részletes értékelése során megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget.

A tárgy első évfolyam első félévben van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tíz, egyenként kb. 18-25 fős csoportokban folynak a csoportokat vezető oktató mellett legalább 2, de inkább 3 korrektorral. A feladatok elkészítésére (a zárthelyi feladat kivételével) egy – három hét áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Az óra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. Cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhely szellemi légköre. A kreativitás fejlesztése mellet a stúdium másik nagy feladata éppen az, hogy már a kezdetek kezdetén érzékeltesse az építész munkájának közösségi jellegét, az egymásra épülés, egymásból építkezés, fontosságát, a különböző vélemények ütköztetésének és ötvözésének szerepét. Éppen ezért a tervezési kurzusokban megszokott személyre szóló, hagyományosan négyszemközti korrekció szerepe jóval kisebb.

A féléves munka értékelése pontozás alapján történik. Minden részfeladat – otthoni feladat és zárthelyi gyakorlat – a csoportvezető oktató által előre meghatározott és a hallgatóknak ismertetett szempont(ok) alapján kerül pontozásra. Ezen kívül bónusz pontokat lehet szerezni az órákon való aktív részvétellel, továbbá a vezető oktató által előre megadott szempontok alapján. A pontozás módszerét és részleteit és az egyes jegyekhez tartozó pontértékeket a legelső órán a csoport vezető oktatója ismerteti a hallgatókkal.
Letöltések:
terkomp2017_tematika_20170903.pdf (65 kB)tematika
terkomp2017_targyleiras_20170904.pdf (90 kB)tárgyleírás
Ütemterv:
1.2018.09.04. 01. óra Bemutatkozás, kreatív műtermi foglalkozás, bevezetés a modellezésbe 
14:15 K.212 / K.213  
2.2018.09.11. 02. óra műtermi foglalkozás / 1. feladat koncepciójának megbeszélése 
14:15 K.212 / K.213  
3.2018.09.18. 03. óra 1. feladat beadása, kiértékelése. 2. feladat, téma: „tér a tömegben”, avagy a „barlang”, mint az építészeti térformálás egyik ősmintája. 
14:15 K.212 / K.213  
4.201809.25. 04. óra műtermi foglalkozás 2. feladat koncepciójának megbeszélése (1. feladat pótbeadása) 
14:15 K.212 / K.213  
5.2018.10.02. 05. óra 2. feladat beadása, kiértékelése. 3. feladat, téma: „kint és bent” avagy az átmenetek, az átmeneti tér. 
14:15 K.212 / K.213  
6.2018.10.09. 06. óra műtermi foglalkozás 3. feladat koncepciójának megbeszélése (2. feladat pótbeadása) 
14:15 K.212 / K.213  
7.2018.10.16. Vázlattervi hét vázlattervi hét oktatási szünet 
   
8.2018.10.23. 08. óra nemzeti ünnep oktatási szünet 
14:15 K.212 / K.213  
9.2018.10.30. 09. óra 3. feladat beadása, kiértékelése. 4. feladat, téma: „fény és építészet” avagy az áttörtség, és a plasztika szerepe az építészeti műben. 
14:15 K.212 / K.213  
10.2018.11.06. 10. óra műtermi foglalkozás 4. feladat koncepciójának megbeszélése (3. feladat pótbeadása) 
14:15 K.212 / K.213  
11.2018.11.13. 11. óra 4. feladat beadása, kiértékelése. 5. feladat, téma: „zene és építészet” avagy az arány, a kontraszt és a ritmus szerepe az építészeti műben. 12 / 47 11.20. 12. óra 5. feladat beadása 
14:15 K.212 / K.213  
12.2018.11.21. 12. óra 5. feladat beadása, kiértékelése. (4. feladat pótbeadása) 
14:15 K.212 / K.213  
13.2018.11.27. 13. óra (5. feladat pótbeadása) 
14:15 K.212 / K.213  
14.2018.12.04.  Feldolgozási hét  
   
15.2018.12.11.  Kari kiállítás a félév legjobb munkáiból, majd a félév értékelése, a jegyek ismertetése tankörönként egyénileg. (utolsó óra) 
  Félév végi közös kiértékelés 
Hírek
2017. 11. 22. 21:45
TÉRKOMP - ZENE MAKETT

A 01-es tankör zene feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
2017. 11. 12. 07:40
TÉRKOMP - FÉNY MAKETT

A 01-es tankör fény és építészet feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
2017. 11. 08. 21:15
TÉRKOMP - ZENE ÉS ÉPÍTÉSZET ELŐADÁS

                 

A 01-es tankör ZENE ÉS ÉPÍTÉSZET feladathoz készült előadása az alábbi helyen érhető el:
2017. 10. 27. 18:53
TÉRKOMP - FÉNY ÉS TÉR ELŐADÁS

A 01-es tankör FÉNY ÉS TÉRi feladathoz készült előadása az alábbi helyen érhető el:
Csatolt fájlok:
TERKOMP 2017 A1 feny es ter eloadas.pdf (9069 kB)
2017. 10. 06. 19:55
TÉRKOMP - BELSŐ TÉR MAKETTA 01-es tankör belső téri feladatra készült makettjei az alábbi helyen tekinthetőek meg:
Újabb hírek
Régebbi hírek